Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Urban Development Act of 1970
Tiếng Việt Đạo luật Phát triển đô thị năm 1970
Chủ đề Đầu tư Luật & Quy định

Định nghĩa – Khái niệm

Urban Development Act of 1970 là gì?

  • Urban Development Act of 1970 là Đạo luật Phát triển đô thị năm 1970.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Luật & Quy định.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Urban Development Act of 1970

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Luật & Quy định Urban Development Act of 1970 là gì? (hay Đạo luật Phát triển đô thị năm 1970 nghĩa là gì?) Định nghĩa Urban Development Act of 1970 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Urban Development Act of 1970 / Đạo luật Phát triển đô thị năm 1970. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (312 bình chọn)