Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Use and Occupancy Insurance – U&O
Tiếng Việt Sử dụng và Occupancy Bảo hiểm – U & O
Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Bảo hiểm doanh nghiệp

Định nghĩa – Khái niệm

Use and Occupancy Insurance – U&O là gì?

  • Use and Occupancy Insurance – U&O là Sử dụng và Occupancy Bảo hiểm – U & O.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Bảo hiểm doanh nghiệp.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Use and Occupancy Insurance – U&O

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Bảo hiểm doanh nghiệp Use and Occupancy Insurance – U&O là gì? (hay Sử dụng và Occupancy Bảo hiểm – U & O nghĩa là gì?) Định nghĩa Use and Occupancy Insurance – U&O là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Use and Occupancy Insurance – U&O / Sử dụng và Occupancy Bảo hiểm – U & O. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (298 bình chọn)