Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh User Fee
Tiếng Việt Phí sử dụng
Chủ đề Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

Định nghĩa – Khái niệm

User Fee là gì?

  • User Fee là Phí sử dụng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan User Fee

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh User Fee là gì? (hay Phí sử dụng nghĩa là gì?) Định nghĩa User Fee là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng User Fee / Phí sử dụng. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (141 bình chọn)

Tagged in:

, , , , ,