Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Usual, Customary and Reasonable Fees là gì?

  • Usual, Customary and Reasonable Fees là Phí thường lệ, quán và hợp lý.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bảo hiểm Bảo hiểm y tế.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Usual, Customary and Reasonable Fees

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bảo hiểm Bảo hiểm y tế Usual, Customary and Reasonable Fees là gì? (hay Phí thường lệ, quán và hợp lý nghĩa là gì?) Định nghĩa Usual, Customary and Reasonable Fees là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Usual, Customary and Reasonable Fees / Phí thường lệ, quán và hợp lý. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (190 bình chọn)