Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

V2X (Vehicle-to-Vehicle or Vehicle-to-Infrastructure) là gì?

  • V2X (Vehicle-to-Vehicle or Vehicle-to-Infrastructure) là V2X (Vehicle-to-xe hoặc xe-to-Cơ sở hạ tầng).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Phân tích cơ bản Phân tích ngành.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan V2X (Vehicle-to-Vehicle or Vehicle-to-Infrastructure)

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Phân tích cơ bản Phân tích ngành V2X (Vehicle-to-Vehicle or Vehicle-to-Infrastructure) là gì? (hay V2X (Vehicle-to-xe hoặc xe-to-Cơ sở hạ tầng) nghĩa là gì?) Định nghĩa V2X (Vehicle-to-Vehicle or Vehicle-to-Infrastructure) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng V2X (Vehicle-to-Vehicle or Vehicle-to-Infrastructure) / V2X (Vehicle-to-xe hoặc xe-to-Cơ sở hạ tầng). Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (286 bình chọn)