Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Valuation Analysis
Tiếng Việt Phân tích định giá
Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Phân tích tài chính

Định nghĩa – Khái niệm

Valuation Analysis là gì?

  • Valuation Analysis là Phân tích định giá.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Phân tích tài chính.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Valuation Analysis

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Phân tích tài chính Valuation Analysis là gì? (hay Phân tích định giá nghĩa là gì?) Định nghĩa Valuation Analysis là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Valuation Analysis / Phân tích định giá. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (173 bình chọn)