Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Value Deflation
Tiếng Việt giá trị Giảm phát
Chủ đề Kinh tế học Kinh tế vi mô

Định nghĩa – Khái niệm

Value Deflation là gì?

  • Value Deflation là giá trị Giảm phát.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế học Kinh tế vi mô.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Value Deflation

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế học Kinh tế vi mô Value Deflation là gì? (hay giá trị Giảm phát nghĩa là gì?) Định nghĩa Value Deflation là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Value Deflation / giá trị Giảm phát. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (498 bình chọn)