Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Value Of Risk (VOR)
Tiếng Việt Giá trị rủi ro (VOR)
Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Phân tích tài chính

Định nghĩa – Khái niệm

Value Of Risk (VOR) là gì?

  • Value Of Risk (VOR) là Giá trị rủi ro (VOR).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Phân tích tài chính.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Value Of Risk (VOR)

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Phân tích tài chính Value Of Risk (VOR) là gì? (hay Giá trị rủi ro (VOR) nghĩa là gì?) Định nghĩa Value Of Risk (VOR) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Value Of Risk (VOR) / Giá trị rủi ro (VOR). Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (188 bình chọn)

Tagged in:

, , , , ,