Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Vanilla Option
Tiếng Việt Vanilla Tùy chọn
Chủ đề Giao dịch quyền chọn & phái sinh Chiến lược giao dịch quyền chọn

Định nghĩa – Khái niệm

Vanilla Option là gì?

  • Vanilla Option là Vanilla Tùy chọn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao dịch quyền chọn & phái sinh Chiến lược giao dịch quyền chọn.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Vanilla Option

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao dịch quyền chọn & phái sinh Chiến lược giao dịch quyền chọn Vanilla Option là gì? (hay Vanilla Tùy chọn nghĩa là gì?) Định nghĩa Vanilla Option là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Vanilla Option / Vanilla Tùy chọn. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (412 bình chọn)