Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Variable Annuitization
Tiếng Việt Annuitization biến
Chủ đề Kế hoạch nghỉ hưu Niên kim

Định nghĩa – Khái niệm

Variable Annuitization là gì?

  • Variable Annuitization là Annuitization biến.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kế hoạch nghỉ hưu Niên kim.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Variable Annuitization

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kế hoạch nghỉ hưu Niên kim Variable Annuitization là gì? (hay Annuitization biến nghĩa là gì?) Định nghĩa Variable Annuitization là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Variable Annuitization / Annuitization biến. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (449 bình chọn)