Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Variable Cost Ratio Definition
Tiếng Việt Chi phí biến Ratio Definition
Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính

Định nghĩa – Khái niệm

Variable Cost Ratio Definition là gì?

  • Variable Cost Ratio Definition là Chi phí biến Ratio Definition.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Variable Cost Ratio Definition

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính Variable Cost Ratio Definition là gì? (hay Chi phí biến Ratio Definition nghĩa là gì?) Định nghĩa Variable Cost Ratio Definition là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Variable Cost Ratio Definition / Chi phí biến Ratio Definition. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (465 bình chọn)