Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Variable Overhead Efficiency Variance là gì?

  • Variable Overhead Efficiency Variance là Biến Variance hiệu quả trên cao.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Lãnh đạo doanh nghiệp Toán & Thống kê.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Variable Overhead Efficiency Variance

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Lãnh đạo doanh nghiệp Toán & Thống kê Variable Overhead Efficiency Variance là gì? (hay Biến Variance hiệu quả trên cao nghĩa là gì?) Định nghĩa Variable Overhead Efficiency Variance là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Variable Overhead Efficiency Variance / Biến Variance hiệu quả trên cao. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (117 bình chọn)