Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Vega Neutral
Tiếng Việt Vega Neutral
Chủ đề Giao dịch quyền chọn & phái sinh Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn

Định nghĩa – Khái niệm

Vega Neutral là gì?

  • Vega Neutral là Vega Neutral.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao dịch quyền chọn & phái sinh Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Vega Neutral

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao dịch quyền chọn & phái sinh Khaái niệm nâng cao về giao dịch quyền chọn Vega Neutral là gì? (hay Vega Neutral nghĩa là gì?) Định nghĩa Vega Neutral là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Vega Neutral / Vega Neutral. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (398 bình chọn)