Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Vendor Financing
Tiếng Việt tài chính nhà cung cấp
Chủ đề Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Định nghĩa – Khái niệm

Vendor Financing là gì?

  • Vendor Financing là tài chính nhà cung cấp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Vendor Financing

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Vendor Financing là gì? (hay tài chính nhà cung cấp nghĩa là gì?) Định nghĩa Vendor Financing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Vendor Financing / tài chính nhà cung cấp. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (256 bình chọn)