Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Vendor Take-Back Mortgage
Tiếng Việt Vendor Take-Trở lại thế chấp
Chủ đề Sở hữu nhà Thế chấp ngược

Định nghĩa – Khái niệm

Vendor Take-Back Mortgage là gì?

  • Vendor Take-Back Mortgage là Vendor Take-Trở lại thế chấp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Sở hữu nhà Thế chấp ngược.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Vendor Take-Back Mortgage

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Sở hữu nhà Thế chấp ngược Vendor Take-Back Mortgage là gì? (hay Vendor Take-Trở lại thế chấp nghĩa là gì?) Định nghĩa Vendor Take-Back Mortgage là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Vendor Take-Back Mortgage / Vendor Take-Trở lại thế chấp. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (407 bình chọn)