Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Venture-Capital-Backed IPO
Tiếng Việt Venture Capital–Backed IPO
Chủ đề Hồ sơ doanh nghiệp Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO)

Định nghĩa – Khái niệm

Venture-Capital-Backed IPO là gì?

  • Venture-Capital-Backed IPO là Venture Capital–Backed IPO.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hồ sơ doanh nghiệp Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Venture-Capital-Backed IPO

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hồ sơ doanh nghiệp Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) Venture-Capital-Backed IPO là gì? (hay Venture Capital–Backed IPO nghĩa là gì?) Định nghĩa Venture-Capital-Backed IPO là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Venture-Capital-Backed IPO / Venture Capital–Backed IPO. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (207 bình chọn)