Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Venture Capital Funds
Tiếng Việt Quỹ đầu tư mạo hiểm
Chủ đề Đầu tư khác Quỹ đầu tư công ty tư nhân & đầu tư mạo hiểm

Định nghĩa – Khái niệm

Venture Capital Funds là gì?

  • Venture Capital Funds là Quỹ đầu tư mạo hiểm.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư khác Quỹ đầu tư công ty tư nhân & đầu tư mạo hiểm.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Venture Capital Funds

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư khác Quỹ đầu tư công ty tư nhân & đầu tư mạo hiểm Venture Capital Funds là gì? (hay Quỹ đầu tư mạo hiểm nghĩa là gì?) Định nghĩa Venture Capital Funds là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Venture Capital Funds / Quỹ đầu tư mạo hiểm. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (120 bình chọn)