Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Venture Capital Trust (VCT) là gì?

  • Venture Capital Trust (VCT) là Venture Capital Trust (VCT).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Quỹ tương hỗ.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Venture Capital Trust (VCT)

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Quỹ tương hỗ Venture Capital Trust (VCT) là gì? (hay Venture Capital Trust (VCT) nghĩa là gì?) Định nghĩa Venture Capital Trust (VCT) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Venture Capital Trust (VCT) / Venture Capital Trust (VCT). Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (101 bình chọn)