Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh VINX 30
Tiếng Việt VINX 30
Chủ đề Thị trường Thiị trường quốc tế

Định nghĩa – Khái niệm

VINX 30 là gì?

  • VINX 30 là VINX 30.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thị trường Thiị trường quốc tế.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan VINX 30

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thị trường Thiị trường quốc tế VINX 30 là gì? (hay VINX 30 nghĩa là gì?) Định nghĩa VINX 30 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng VINX 30 / VINX 30. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (234 bình chọn)

Tagged in:

, , , ,