Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Virtual Currency
Tiếng Việt ảo ngoại tệ
Chủ đề Tiền ảo Chiến lược & kiến thức tiền ảo

Định nghĩa – Khái niệm

Virtual Currency là gì?

  • Virtual Currency là ảo ngoại tệ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tiền ảo Chiến lược & kiến thức tiền ảo.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Virtual Currency

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tiền ảo Chiến lược & kiến thức tiền ảo Virtual Currency là gì? (hay ảo ngoại tệ nghĩa là gì?) Định nghĩa Virtual Currency là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Virtual Currency / ảo ngoại tệ. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (320 bình chọn)