Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Visual Basic for Applications (VBA)
Tiếng Việt Visual Basic for Applications (VBA)
Chủ đề Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động Công nghệ tài chính

Định nghĩa – Khái niệm

Visual Basic for Applications (VBA) là gì?

  • Visual Basic for Applications (VBA) là Visual Basic for Applications (VBA).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động Công nghệ tài chính.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Visual Basic for Applications (VBA)

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động Công nghệ tài chính Visual Basic for Applications (VBA) là gì? (hay Visual Basic for Applications (VBA) nghĩa là gì?) Định nghĩa Visual Basic for Applications (VBA) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Visual Basic for Applications (VBA) / Visual Basic for Applications (VBA). Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (146 bình chọn)