Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Voice-over-Internet Protocol (VoIP) là gì?

  • Voice-over-Internet Protocol (VoIP) là Nghị định thư Voice-over-Internet (VoIP).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Voice-over-Internet Protocol (VoIP)

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh Voice-over-Internet Protocol (VoIP) là gì? (hay Nghị định thư Voice-over-Internet (VoIP) nghĩa là gì?) Định nghĩa Voice-over-Internet Protocol (VoIP) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Voice-over-Internet Protocol (VoIP) / Nghị định thư Voice-over-Internet (VoIP). Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (289 bình chọn)