Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Volume Price Trend Indicator (VPT)
Tiếng Việt Khối lượng Giá Trend Chỉ số (VPT)
Chủ đề Phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản

Định nghĩa – Khái niệm

Volume Price Trend Indicator (VPT) là gì?

  • Volume Price Trend Indicator (VPT) là Khối lượng Giá Trend Chỉ số (VPT).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Volume Price Trend Indicator (VPT)

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Phân tích kỹ thuật Kiến thức phân tích kỹ thuật cơ bản Volume Price Trend Indicator (VPT) là gì? (hay Khối lượng Giá Trend Chỉ số (VPT) nghĩa là gì?) Định nghĩa Volume Price Trend Indicator (VPT) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Volume Price Trend Indicator (VPT) / Khối lượng Giá Trend Chỉ số (VPT). Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (267 bình chọn)