Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Wall of Worry
Tiếng Việt Wall of Lo lắng
Chủ đề Đầu tư Thị trường

Định nghĩa – Khái niệm

Wall of Worry là gì?

  • Wall of Worry là Wall of Lo lắng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Thị trường.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Wall of Worry

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Thị trường Wall of Worry là gì? (hay Wall of Lo lắng nghĩa là gì?) Định nghĩa Wall of Worry là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Wall of Worry / Wall of Lo lắng. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (480 bình chọn)

Tagged in:

, , , , ,