Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Warm Calling
Tiếng Việt gọi ấm
Chủ đề Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

Định nghĩa – Khái niệm

Warm Calling là gì?

  • Warm Calling là gọi ấm.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Warm Calling

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh Warm Calling là gì? (hay gọi ấm nghĩa là gì?) Định nghĩa Warm Calling là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Warm Calling / gọi ấm. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (480 bình chọn)