Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Wash-Sale Rule
Tiếng Việt Rửa-Sale Rule
Chủ đề Kỹ năng giao dịch Các loại lệnh giao dịch & Quy trình

Định nghĩa – Khái niệm

Wash-Sale Rule là gì?

  • Wash-Sale Rule là Rửa-Sale Rule.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ năng giao dịch Các loại lệnh giao dịch & Quy trình.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Wash-Sale Rule

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ năng giao dịch Các loại lệnh giao dịch & Quy trình Wash-Sale Rule là gì? (hay Rửa-Sale Rule nghĩa là gì?) Định nghĩa Wash-Sale Rule là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Wash-Sale Rule / Rửa-Sale Rule. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (457 bình chọn)