Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Water Quality Improvement Act Of 1970 là gì?

  • Water Quality Improvement Act Of 1970 là Cải thiện chất lượng nước Act of 1970.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Luật & Quy định.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Water Quality Improvement Act Of 1970

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Luật & Quy định Water Quality Improvement Act Of 1970 là gì? (hay Cải thiện chất lượng nước Act of 1970 nghĩa là gì?) Định nghĩa Water Quality Improvement Act Of 1970 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Water Quality Improvement Act Of 1970 / Cải thiện chất lượng nước Act of 1970. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (227 bình chọn)