Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Water Rights
Tiếng Việt Quyền nước
Chủ đề Tài chính cá nhân Quyền sở hữu nhà đất

Định nghĩa – Khái niệm

Water Rights là gì?

  • Water Rights là Quyền nước.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính cá nhân Quyền sở hữu nhà đất.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Water Rights

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính cá nhân Quyền sở hữu nhà đất Water Rights là gì? (hay Quyền nước nghĩa là gì?) Định nghĩa Water Rights là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Water Rights / Quyền nước. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (152 bình chọn)