Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Waterfall Payment
Tiếng Việt Thanh toán thác
Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Nợ

Định nghĩa – Khái niệm

Waterfall Payment là gì?

  • Waterfall Payment là Thanh toán thác.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Nợ.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Waterfall Payment

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Nợ Waterfall Payment là gì? (hay Thanh toán thác nghĩa là gì?) Định nghĩa Waterfall Payment là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Waterfall Payment / Thanh toán thác. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (150 bình chọn)