Định nghĩa Web Texting là gì?

Web TextingWeb Nhắn tin. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Web Texting – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Web texting là một dịch vụ cung cấp thông tin liên lạc hai chiều đến và đi từ một máy tính với một thiết bị di động. Người dùng tạo văn bản thông qua một ứng dụng trên máy tính để bàn, và các văn bản được gửi đến thiết bị di động thông qua hệ thống tin nhắn ngắn (SMS).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Web texting là một dịch vụ hữu ích mà đã phát triển vì sự phổ biến của các thiết bị di động và điện thoại thông minh. Trước khi điện thoại thông minh hiện đại, Web texting đã không xảy ra rất thường xuyên, bởi vì các điện thoại không có hiển thị tinh vi và hệ thống phân phối thông điệp ngắn. Bây giờ, texting là một phương pháp rất phổ biến của truyền thông. Có dịch vụ Web texting cho phép mọi người làm cho quá trình chuyển đổi từ một máy tính để bàn sang thiết bị di động, và ngược lại.

What is the Web Texting? – Definition

Web texting is a service that provides two-way communication to and from a computer to a mobile device. Users create text through an application on the desktop, and the text is sent to the mobile device through the short messaging system (SMS).

Understanding the Web Texting

Web texting is a useful service that has developed because of the popularity of mobile devices and smartphones. Before the modern smartphone, Web texting did not happen very often, because the phones did not have sophisticated display and short message delivery systems. Now, texting is a very common method of communication. Having Web texting services allows people to make the transition from a desktop to mobile device, and vice versa.

Thuật ngữ liên quan

  • Short Message Service (SMS)
  • Texting
  • Text Messaging
  • Instant Message (IM)
  • Chat
  • Acronym
  • Backronym
  • Contact List
  • Chat
  • Chat Room

Source: Web Texting là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post