Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Welfare State Definition
Tiếng Việt Định nghĩa phúc lợi nhà nước
Chủ đề Kinh tế Chính phủ & Chính sách

Định nghĩa – Khái niệm

Welfare State Definition là gì?

  • Welfare State Definition là Định nghĩa phúc lợi nhà nước.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế Chính phủ & Chính sách.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Welfare State Definition

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Chính phủ & Chính sách Welfare State Definition là gì? (hay Định nghĩa phúc lợi nhà nước nghĩa là gì?) Định nghĩa Welfare State Definition là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Welfare State Definition / Định nghĩa phúc lợi nhà nước. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (162 bình chọn)