Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh White Elephant
Tiếng Việt white Elephant
Chủ đề Đầu tư khác Đầu tư Bất động sản

Định nghĩa – Khái niệm

White Elephant là gì?

  • White Elephant là white Elephant.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư khác Đầu tư Bất động sản.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan White Elephant

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư khác Đầu tư Bất động sản White Elephant là gì? (hay white Elephant nghĩa là gì?) Định nghĩa White Elephant là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng White Elephant / white Elephant. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (316 bình chọn)