Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh White List States
Tiếng Việt Danh sách trắng Hoa
Chủ đề Đầu tư khác Đầu tư Bất động sản

Định nghĩa – Khái niệm

White List States là gì?

  • White List States là Danh sách trắng Hoa.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư khác Đầu tư Bất động sản.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan White List States

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư khác Đầu tư Bất động sản White List States là gì? (hay Danh sách trắng Hoa nghĩa là gì?) Định nghĩa White List States là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng White List States / Danh sách trắng Hoa. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (240 bình chọn)