Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Wholesale Energy
Tiếng Việt năng lượng bán buôn
Chủ đề Đầu tư Hàng hóa

Định nghĩa – Khái niệm

Wholesale Energy là gì?

  • Wholesale Energy là năng lượng bán buôn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Hàng hóa.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Wholesale Energy

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Hàng hóa Wholesale Energy là gì? (hay năng lượng bán buôn nghĩa là gì?) Định nghĩa Wholesale Energy là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Wholesale Energy / năng lượng bán buôn. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (324 bình chọn)