Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Wholesale Money
Tiếng Việt tiền bán buôn
Chủ đề Kinh tế học Kinh tế vĩ mô

Định nghĩa – Khái niệm

Wholesale Money là gì?

  • Wholesale Money là tiền bán buôn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế học Kinh tế vĩ mô.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Wholesale Money

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế học Kinh tế vĩ mô Wholesale Money là gì? (hay tiền bán buôn nghĩa là gì?) Định nghĩa Wholesale Money là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Wholesale Money / tiền bán buôn. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (238 bình chọn)