Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Whoops
Tiếng Việt Lỗi chính
Chủ đề Trái phiếu Trái phiếu địa phương

Định nghĩa – Khái niệm

Whoops là gì?

  • Whoops là Lỗi chính.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Trái phiếu Trái phiếu địa phương.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Whoops

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Trái phiếu Trái phiếu địa phương Whoops là gì? (hay Lỗi chính nghĩa là gì?) Định nghĩa Whoops là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Whoops / Lỗi chính. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (392 bình chọn)

Tagged in:

, , , ,