Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Wide Economic Moat
Tiếng Việt Moat kinh tế rộng
Chủ đề Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

Định nghĩa – Khái niệm

Wide Economic Moat là gì?

  • Wide Economic Moat là Moat kinh tế rộng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Wide Economic Moat

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh Wide Economic Moat là gì? (hay Moat kinh tế rộng nghĩa là gì?) Định nghĩa Wide Economic Moat là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Wide Economic Moat / Moat kinh tế rộng. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (212 bình chọn)