Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Wire Room
Tiếng Việt dây phòng
Chủ đề Tài chính cá nhân Ngân hàng

Định nghĩa – Khái niệm

Wire Room là gì?

  • Wire Room là dây phòng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính cá nhân Ngân hàng.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Wire Room

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính cá nhân Ngân hàng Wire Room là gì? (hay dây phòng nghĩa là gì?) Định nghĩa Wire Room là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Wire Room / dây phòng. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (379 bình chọn)

Tagged in:

, , , , ,