Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Workable Indication
Tiếng Việt Chỉ định hoàn toàn khả thi
Chủ đề Trái phiếu Trái phiếu địa phương

Định nghĩa – Khái niệm

Workable Indication là gì?

  • Workable Indication là Chỉ định hoàn toàn khả thi.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Trái phiếu Trái phiếu địa phương.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Workable Indication

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Trái phiếu Trái phiếu địa phương Workable Indication là gì? (hay Chỉ định hoàn toàn khả thi nghĩa là gì?) Định nghĩa Workable Indication là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Workable Indication / Chỉ định hoàn toàn khả thi. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (225 bình chọn)