Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh World Federation Of Stock Exchanges
Tiếng Việt Thế giới Liên đoàn các giao dịch chứng khoán
Chủ đề Thị trường Thiị trường quốc tế

Định nghĩa – Khái niệm

World Federation Of Stock Exchanges là gì?

  • World Federation Of Stock Exchanges là Thế giới Liên đoàn các giao dịch chứng khoán.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thị trường Thiị trường quốc tế.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan World Federation Of Stock Exchanges

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thị trường Thiị trường quốc tế World Federation Of Stock Exchanges là gì? (hay Thế giới Liên đoàn các giao dịch chứng khoán nghĩa là gì?) Định nghĩa World Federation Of Stock Exchanges là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng World Federation Of Stock Exchanges / Thế giới Liên đoàn các giao dịch chứng khoán. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (445 bình chọn)