Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Wrap-Up Insurance
Tiếng Việt Quấn-Up Bảo hiểm
Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Bảo hiểm doanh nghiệp

Định nghĩa – Khái niệm

Wrap-Up Insurance là gì?

  • Wrap-Up Insurance là Quấn-Up Bảo hiểm.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Bảo hiểm doanh nghiệp.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Wrap-Up Insurance

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Bảo hiểm doanh nghiệp Wrap-Up Insurance là gì? (hay Quấn-Up Bảo hiểm nghĩa là gì?) Định nghĩa Wrap-Up Insurance là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Wrap-Up Insurance / Quấn-Up Bảo hiểm. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (478 bình chọn)