Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Written Premium
Tiếng Việt viết cao cấp
Chủ đề Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Định nghĩa – Khái niệm

Written Premium là gì?

  • Written Premium là viết cao cấp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Written Premium

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Written Premium là gì? (hay viết cao cấp nghĩa là gì?) Định nghĩa Written Premium là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Written Premium / viết cao cấp. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (408 bình chọn)