Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Y-Share
Tiếng Việt Y-Chia sẻ
Chủ đề Đầu tư Quỹ tương hỗ

Định nghĩa – Khái niệm

Y-Share là gì?

  • Y-Share là Y-Chia sẻ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Quỹ tương hỗ.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Y-Share

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Quỹ tương hỗ Y-Share là gì? (hay Y-Chia sẻ nghĩa là gì?) Định nghĩa Y-Share là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Y-Share / Y-Chia sẻ. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (414 bình chọn)

Tagged in:

, , , ,