Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Yearly Probability Of Living
Tiếng Việt Xác suất hàng năm của cuộc sống
Chủ đề Bảo hiểm Bảo hiểm nhân thọ

Định nghĩa – Khái niệm

Yearly Probability Of Living là gì?

  • Yearly Probability Of Living là Xác suất hàng năm của cuộc sống.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bảo hiểm Bảo hiểm nhân thọ.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Yearly Probability Of Living

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bảo hiểm Bảo hiểm nhân thọ Yearly Probability Of Living là gì? (hay Xác suất hàng năm của cuộc sống nghĩa là gì?) Định nghĩa Yearly Probability Of Living là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Yearly Probability Of Living / Xác suất hàng năm của cuộc sống. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (369 bình chọn)