Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Yellow Knight
Tiếng Việt vàng Hiệp sĩ
Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Mua lại & Sáp nhập

Định nghĩa – Khái niệm

Yellow Knight là gì?

  • Yellow Knight là vàng Hiệp sĩ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Mua lại & Sáp nhập.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Yellow Knight

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Mua lại & Sáp nhập Yellow Knight là gì? (hay vàng Hiệp sĩ nghĩa là gì?) Định nghĩa Yellow Knight là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Yellow Knight / vàng Hiệp sĩ. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (324 bình chọn)