Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Yellow Sheets
Tiếng Việt Sheets vàng
Chủ đề Trái phiếu Trái phiếu doanh nghiệp

Định nghĩa – Khái niệm

Yellow Sheets là gì?

  • Yellow Sheets là Sheets vàng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Trái phiếu Trái phiếu doanh nghiệp.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Yellow Sheets

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Trái phiếu Trái phiếu doanh nghiệp Yellow Sheets là gì? (hay Sheets vàng nghĩa là gì?) Định nghĩa Yellow Sheets là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Yellow Sheets / Sheets vàng. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (333 bình chọn)