Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Yield Maintenance Defined
Tiếng Việt Năng suất Maintenance Defined
Chủ đề Đầu tư Trái phiếu

Định nghĩa – Khái niệm

Yield Maintenance Defined là gì?

  • Yield Maintenance Defined là Năng suất Maintenance Defined.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Trái phiếu.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Yield Maintenance Defined

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Trái phiếu Yield Maintenance Defined là gì? (hay Năng suất Maintenance Defined nghĩa là gì?) Định nghĩa Yield Maintenance Defined là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Yield Maintenance Defined / Năng suất Maintenance Defined. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (354 bình chọn)