Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Young And Wealthy But Normal (YAWN)
Tiếng Việt Young And giàu Nhưng bình thường (ngáp)
Chủ đề Tài chính cá nhân Lập ngân sách & Tiết kiệm

Định nghĩa – Khái niệm

Young And Wealthy But Normal (YAWN) là gì?

  • Young And Wealthy But Normal (YAWN) là Young And giàu Nhưng bình thường (ngáp).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính cá nhân Lập ngân sách & Tiết kiệm.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Young And Wealthy But Normal (YAWN)

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính cá nhân Lập ngân sách & Tiết kiệm Young And Wealthy But Normal (YAWN) là gì? (hay Young And giàu Nhưng bình thường (ngáp) nghĩa là gì?) Định nghĩa Young And Wealthy But Normal (YAWN) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Young And Wealthy But Normal (YAWN) / Young And giàu Nhưng bình thường (ngáp). Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (392 bình chọn)