Định nghĩa Yoyo Mode là gì?

Yoyo ModeYoyo Chế độ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Yoyo Mode – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Chế độ Yoyo đề cập đến một tình huống trong đó một máy tính hoặc một thiết bị tương tự dường như bị mắc kẹt trong một vòng lặp – bật một thời gian ngắn, sau đó tắt một lần nữa. Ý tưởng là khởi động lại nhanh chóng và đóng tắt mô hình có thể được so sánh với xuống và lên chu kỳ của một yoyo.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chế độ “yoyo” tình hình có thể xảy ra vì nhiều lý do, trong đó có vấn đề pin, vấn đề với tiến trình khởi động-up, hoặc các vấn đề khác. Đây là loại hoạt động có thể được khó khăn trên linh kiện máy tính vật lý, bao gồm các hệ thống người hâm mộ, mạch và quyền lực. các chuyên gia CNTT sẽ phải phân tích thiết bị vật lý để xác định tại sao nó đang trải qua loại này của vòng lặp không ổn định.

What is the Yoyo Mode? – Definition

Yoyo mode refers to a situation wherein a computer or a similar device seems stuck in a loop — turning on briefly, then turning off again. The idea is that the rapid restart and shut off patterns can be compared to the down and up cycles of a yoyo.

Understanding the Yoyo Mode

A “yoyo mode” situation can happen for various reasons, including battery problems, problems with the boot-up sequence, or other issues. This type of activity can be hard on the physical computer parts, including the fans, circuitry and power systems. IT professionals will have to analyze the physical device to determine why it is experiencing this kind of erratic loop.

Thuật ngữ liên quan

  • Clean Boot
  • Basic Input/Output System (BIOS)
  • Memory
  • Battery
  • Power Supply
  • In-Row Cooling
  • Sound Card
  • Control Bus
  • Nubus
  • Contact List

Source: Yoyo Mode là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , , ,