Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Zero Basis Risk Swap (ZEBRA)
Tiếng Việt Zero Cơ sở Swap rủi ro (ZEBRA)
Chủ đề Mua bán Giao diịch quyền chọn & phái sinh

Định nghĩa – Khái niệm

Zero Basis Risk Swap (ZEBRA) là gì?

  • Zero Basis Risk Swap (ZEBRA) là Zero Cơ sở Swap rủi ro (ZEBRA).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Mua bán Giao diịch quyền chọn & phái sinh.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Zero Basis Risk Swap (ZEBRA)

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Mua bán Giao diịch quyền chọn & phái sinh Zero Basis Risk Swap (ZEBRA) là gì? (hay Zero Cơ sở Swap rủi ro (ZEBRA) nghĩa là gì?) Định nghĩa Zero Basis Risk Swap (ZEBRA) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Zero Basis Risk Swap (ZEBRA) / Zero Cơ sở Swap rủi ro (ZEBRA). Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (178 bình chọn)